Stress is ook een keuze

Hoe ontstaat stress?

Stress ontstaat als we wel van alles willen, maar niet kunnen, durven, of teveel moeten. Als je het gevoel hebt geen keuzemogelijkheid te hebben. Met dit programma leer je jouw stressniveau te herkennen en wordt je je bewust van jouw reacties op stress. Je leert meer controle hierover te krijgen. Zien wat jouw bronnen van stress zijn, hoe zitten je eigen patronen in elkaar en hoe ga je met stress om?  Kortom: je leert het herkennen en onderkennen van de oorzaken en gevolgen van stress in jouw leven en lijf en accepteren dat de stress er is. Je leert verantwoordelijkheid nemen over je eigen leven en de balans daarin. Je gaat de juiste keuzes voor jezelf maken en krijgt daardoor je leven beter in balans. Het leven waarvoor jij hebt gekozen!

We kunnen stressvolle situaties vaak niet veranderen, wel de manier waarop we met deze situaties omgaan. 

Wat kan het programma jou opleveren?

 • Inzicht in energievreters en energiegevers;
 • Beter de balans vinden tussen werk en privé door het maken van de juiste keuzes;
 • Weer in jouw kracht komen door het bepalen en realiseren van doelen;
 • Beter prioriteiten stellen, plannen, grenzen aangeven en hulp te vragen;
 • Eigen verantwoordelijkheid te nemen;
 • Het eindelijk anders te doen dan je hebt gedaan waardoor je minder stress ervaart.

Met dit programma leer je keuzes voor jezelf te maken.
 De situatie te herkennen, te zien zoals deze écht is. Te vaak raken we namelijk verstrikt in onze eigen situatie, gedachten en gewoontes en zien we de uitweg niet meer. 
Ik ben hierin slechts procesbegeleider. Uiteindelijk moet jij zelf je eigen keuzes maken en beslissingen nemen en het gaan doen!
 In de essentie draait het om het zien van de uitweg en weten hoe je deze kunt bewandelen.
 Samen maken wij een stappenplan voor jou. Ik fungeer als kompas en geef richting, jij kiest zelf de weg die jij bewandelt.

Verander moet in moed en maak de keuze om gelukkig te zijn. Neem afscheid van oude gewoontes en patronen en kies daarin jouw eigen pad!

 

In het traject wordt o.a. gewerkt aan de hand van de vitaliteitspiramide van Sonnevelt.

Duur van het programma

De duur van het programma is afhankelijk van de klachten en kan 3-6 maanden in beslag nemen. Dit wordt bepaald na een eerste persoonlijk intakegesprek. Het programma kan gebruikt worden ter preventie van stress en kan uitval (door stress gerelateerde klachten) voorkomen. Daarnaast is het ook toepasbaar als herstelprogramma uit een burn-out of overspannenheid.

Tevens kan het programma dienen om te werken aan meer vitaliteit van het individu, een team of organisatie. Onder andere door te streven naar het optimale evenwicht tussen individuele belasting en belastbaarheid.

We brengen in kaart wat energie geeft, wat energie kost en vooral wat de oorzaak hiervan is.

De onderwerpen die aan bod komen:

 • Wat is stress?
 • Wat zijn de oorzaken?
 • Wat zijn de signalen van stress?
 • Hoe herken ik ze bij mijzelf?
 • Welke oplossingen zijn er om met stress om te gaan?

 

Wandelcoaching

Meerdere wandelcoach sessies maken deel uit van het traject. Wandelcoaching is een krachtige vorm van persoonlijke begeleiding waarbij de natuur als grootste inspiratiebron wordt gebruikt. Door de natuur in te gaan, wordt er een extra dimensie toegevoegd aan het proces van coaching. Zowel ik als coach als de cliënt worden geïnspireerd door de wijsheid, kracht en creativiteit die in de natuur verborgen zit. Bovendien werkt de natuur ontspannend voor lichaam en geest, hetgeen sterk bijdraagt aan het krijgen van diepere inzichten en gevoelsbelevingen.

De enorme rijkdom aan planten, dieren, objecten en landschappen kunnen op allerlei creatieve manieren worden benut. Ook is de natuur uitermate geschikt om symbool te staan voor de mentale of emotionele processen van de cliënten. De cliënt ziet deze gespiegeld in de omgeving. Omdat het lichaam in beweging komt en de omgeving steeds verandert, komt ook de psyche en het leven van de cliënt in beweging.

Je wensen zijn een voorgevoel van wat je in staat bent daadwerkelijk te realiseren.

Goethe

Schrijver en dichter (1749-1832)